ทราบกันบ้างไหม ? ว่าต้องต่อใบขับขี่ภายในกี่วันถ้าใบขับขี่หมดอายุ 

              เชื่อว่าหลายคนอาจจะยังไม่ทราบหรืออาจจะทราบกันมาบ้างแล้วว่าคนที่มีใบขับขี่รถยนต์นั้น จะมีการกำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าใบขับขี่ของคุณที่ใช้พกติดตัวเพื่อแสดงให้เจ้าหน้าที่ตำรวจเห็นว่าเราได้รับอนุญาตจากกรมการขนส่งทางบกให้ขับขี่รถยนต์ได้นั้นจะมีการระบุวันหมดอายุด้วย

ซึ่งเมื่อหมดอายุเราจะต้องมาทำการต่อบัตรใหม่ หากไม่ต่อหรือเราลืมต่อก็จะไม่สามารถขับรถบนท้องถนนได้หรือหากใครที่ฝ่าฝืนจะขับรถก็จะเป็นการทำผิดกฎหมาย โดยจะมีการลงโทษจำคุก 1 เดือน ปรับไม่เกิน 1,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับขับรถโดยไม่มีใบขับขี่  

และใบขับขี่หมดอายุแล้วยังมาขับรถโดยที่ไม่ต่อใบขับขี่ก่อนจะต้องถูกลงโทษโดยการปรับไม่เกิน 2,000 บาท ดังนั้นก่อนที่เราจะขับรถทุกครั้งควรมีการตรวจสอบใบขับขี่ของเราให้ดีก่อนว่าหมดอายุหรือไม่และต้องไม่ลืมพกใบขับขี่ทุกครั้งที่มีการขับรถ 

            สำหรับข้อมูลการต่อใบขับขี่รถจะทำได้เมื่อไหร่นั้นมาดูกันเลยค่ะ 

  1. เราสามารถต่ออายุใบขับขี่ได้ก่อนที่ใบขับขี่จะหมดอายุโดยสามารถต่อได้ล่วงหน้า 3 เดือนหรือหากว่าลืมต่อก็สามารถมาต่อภายหลังได้แต่ต้องไม่เกินภายใน 1 ปีหลังจากหมดอายุไปแล้ว
  2. และถ้าหากใบขับขี่ของเราหมดอายุและหมดอายุเกินมากกว่า 1 ปีไปแล้ว แต่ยังไม่เกิน 3 ปี เราสามารถไปขอสอบข้อเขียนเพื่อทำใบขับขี่ใหม่ได้ ซึ่งการสอบข้อเขียนก็จะใช้คะแนนเหมือนเดิมคือเต็ม 50 คะแนนต้องสอบผ่านอย่างน้อย 45 คะแนน
  3. แต่ถ้าหากเราปล่อยให้ใบขับขี่ของเราหมดอายุเกินกว่า  3 ปี อันนี้เราต้องสอบใหม่ทั้งข้อเขียนและสอบภาคปฏิบัติใหม่หมดเลย ซึ่งการสอบจะต้อทำเหมือนกับคนที่ไปสอบใบขับขี่ครั้งแรก โดยต้องมีการเตรียมเอกสารไปด้วย นั่นก็คือ  ใบรับรองแพทย์ ใบขับขี่เดิม และต้องใช้ บัตรประชาชนฉบับจริง พร้อมสำเนาบัตรประชาชนด้วย หลังจากที่เอกสารพร้อมก็เริ่มสอบกันได้เลย และหากสอบผ่านแล้วเราจะต้องเข้ารับการอบรมเกี่ยวกับการขับรถและกฎจราจรอีกประมาณหนึ่งชั่วโมงหลังจากนั้นเราก็ไปเสียค่าใช้จ่ายในการทำบัตรโดยมีการเรียกเก็บ
  4. ค่าธรรมเนียมจำนวน 605 บาท

2.ค่าใบอนุญาตขับขี่รถยนต์        500 บาท 

 3.ค่าถ่ายรูปและพิมพ์บัตร           100 บาท

  1. ค่าคำร้อง                                5 บาท

     เมื่อเราจ่ายเงินเสร็จก็รอคิวที่จะถ่ายรูปหลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ก็จะทำการพิมพ์ใบขับขี่ และเราก็สามารถรับใบขับขี่กลับบ้านได้เลยซึ่งขั้นตอนทั้งหมดนี้หากคนไม่เยอะใช้เวลาแค่เพียง 15 นาทีก็เสร็จสิ้นแล้ว แต่หากไปสายคนเยอะหน่อยอาจจะต้องเสียเวลาหลายชั่วโมงในการรอคิวทำ

 

สนับสนุนโดย  letou